Thursday, November 29, 2018

NÓI VỚI NGƯỜI YÊU (NGUYỄN ĐÌNH TRÌNH)
NÓI VỚI NGƯỜI YÊU

Tôi giờ chẳng ước gì thêm
Chỉ xin trú ngụ trên thềm nhà cô
Sau khi dừng bước giang hồ
Bắt đầu gầy dựng cơ đồ ở đây

Cho dù khởi nghiệp trắng tay
Nhưng tôi cố gắng ban ngày bỏ công
Ban đêm bỏ sức vun trồng
Nâng niu, chăm sóc bụi hồng luôn tươi

Quyết không trễ nải, chây lười
Hay là lơ đãng với người tôi thương
Để từ nhà đến ngoài đường
Lúc nào hoa cũng ngát hương thơm lừng

Nguyễn Đình Trình

No comments: