Thursday, November 29, 2018

TƠ TÌNH (THƠ LƯU HỒNG PHÚC- PHẠM VĨNH SƠN PHỔ NHẠC- THÙY DƯƠNG TRÌNH BÀY)TƠ TÌNH
Thơ: Lưu Hồng Phúc
NHẠC SĨ: Phạm Vĩnh Sơn
Ca sĩ: Thùy Dương
Xin bầm vào web để thưởng thức nhạc phẩm "Tơ Tình"

Nhà thơ Lưu Hồng Phúc.No comments: