Wednesday, November 7, 2018

MỖI NGÀY MỘT CHÚT SUY TƯ
THUKỲ CÓ CÔ BẠN HAY TRÊU: "NGU LÂU KHÓ ĐÀO TẠO" KG BIẾT ĐÚNG KG NHỈ ?HAHAHA
No comments: