Monday, January 1, 2018

XUÂN SỚM (Mai Tâm)


Anh Đào (Tranh Mai Tâm)
Xuân sớm ..
Băng tan .. rạn vỡ ..tiếng ngân vang
Khẽ lắc ..đưa Cây ..Gió nhẹ nhàng ..
Giá lạnh dần đi ..Xanh Vạn vật
Tia Hồng vội đến .. Thắm Nhân gian
Mai Vàng ..trước Ngõ ..giăng bao Búp
Đào Đỏ ..Vườn bên ..Nụ khắp Hàng
Vũ Trụ ..giao mùa ..đưa ước vọng
Quê Nhà ..biến chuyển ..đón Xuân sang..


Mai Tâm 30/12/17

No comments: