Monday, February 12, 2018

CHỢ HOA NGÀY TẾT TUY HÒA (Minh Hùng)


Chợ hoa ngày tết tại Tuy Hòa,
Do Đoàn Minh Hùng chụp,
Cám ơn Đoàn Minh Hùng nhiều lắm
Đã cho những hình ảnh thật kỷ niệm mùa xuân quê nhà.

Cưới cùng.

No comments: