THÔNG BÁO SỐ 1

ĐẠI HỘI 9 “THUYỀN VIỄN XỨ”: THÔNG BÁO SỐ 1

(Xin bấm vào những chữ trên để xem chi tiết)

Monday, February 12, 2018

CHỢ HOA NGÀY TẾT TUY HÒA (Minh Hùng)


Chợ hoa ngày tết tại Tuy Hòa,
Do Đoàn Minh Hùng chụp,
Cám ơn Đoàn Minh Hùng nhiều lắm
Đã cho những hình ảnh thật kỷ niệm mùa xuân quê nhà.

Cưới cùng.
Post a Comment