Monday, February 5, 2018

GIÁ TRỊ THỜI GIAN (ST)
Để biết được giá trị của MỘT NĂM, hãy hỏi một học sinh bị
ở lại một lớp.


Để biết được giá trị của MỘT THÁNG, hãy hỏi một người
mẹ sinh con thiếu tháng.


Để biết được giá trị của MỘT TUẦN, hãy hỏi biên tập viên
của một tuần báo.


Để biết được giá trị của MỘT GIỜ, hãy hỏi những người yêu
nhau đang mong chờ được gặp nhau.


Để biết được giá trị của MỘT PHÚT, hãy hỏi một người bị
lỡ chuyến tàu.


Để biết được giá trị của MỘT GIÂY, hãy hỏi một người vừa
thoát khỏi một tai nạn.


Để biết được giá trị của MỘT PHẦN NGÀN GIÂY, hãy hỏi
người vừa nhận được huy chương bạc trong kỳ thi Olympic.
Hãy quý trọng từng giây phút mà bạn có !


Và hãy nên quý thời gian hơn nữa. Bởi vì bạn đang chia sẻ
thời gian đó với ai đấy thật đặc biệt đối với bạn, đủ đặc biệt
để có thể chia sẻ thời gian của bạn.


Và hãy nhớ rằng thời gian chẳng chờ đợi ai cả.


Ngày hôm qua dã là lịch sử. Ngày mai là một bí ẩn.


Hôm nay là quà tặng. Cũng vì vậy mà nó được gọi là
PRESENT !


(có nghĩa là HIỆN TẠI, mà cũng có nghĩa là QUÀ TẶNG ).


Bạn bè thật sự là một loại nữ trang quý hiếm.


Họ khiến bạn mĩm cười và khuyến khích bạn thành công.


Họ lắng nghe bạn, họ chia sẻ với bạn những lời khen tặng,


và họ luôn muốn mở trái tim ra với chúng ta.


Hãy gởi những lời này đến với ai mà bạn xem như BẠN
MÌNH,

Và nếu những dòng này lại trở về với bạn, bạn ắt biết rằng
bạn đang có một vòng tròn bạn hữu ……

No comments: