Wednesday, February 7, 2018

ĐỜI NGƯỜI


Đời người


Con cáo phát hiện một chuồng gà, nhưng con cáo đó vì quá
mập nên không thể chui lọt qua hàng rào để ăn gà. Thế là nó
nhịn đói suốt ba ngày, cuối cùng đã vào được


Tuy nhiên, sau khi ăn no nê rồi, chiếc bụng phình to nên lại
không ra được nữa, đành phải bắt đầu nhịn đói lại ba ngày
mới ra được. Cuối cùng nó xót xa than thở rằng, bản thân
mình ngoài nhất thời sướng miệng ra, trên cơ bản hoàn toàn
là phí công vô ích.


Đời người không phải cũng như vậy sao. Đến trần truồng mà
ra đi cũng trần truồng. Không ai có thể mang theo tài sản và
danh vọng mà mình đã vất vả kinh doanh một đời để theo
cùng.


Dùng tuổi trẻ để kiếm tiền, nhưng tiền lại không mua lại
được tuổi trẻ;


Dùng mạng sống để kiếm tiền, nhưng tiền lại không mua lại
được mạng sống;


Dùng hạnh phúc để đổi lấy tiền, nhưng tiền lại không mua
lại được hạnh phúc;


Dùng thời gian để kiếm tiền, nhưng tiền lại không mua lại
được thời gian.


Cho dù dùng cả cuộc đời để có được tất cả tiền bạc của cả
thế giới, nhưng tiền bạc của cả thế giới cũng không mua lại
được cuộc đời của bạn.


Vậy nên những lúc nên làm việc thì hãy làm việc, những
lúc nên nghỉ ngơi thì hãy nghỉ ngơi, vui vẻ làm việc, tận
hưởng cuộc sống, trân quý tất cả những gì mà mình có được,
hãy yêu thương những người mà bạn yêu thương, vui vẻ mà
sống trọn từng ngày.


Sống một ngày vui vẻ là sống một ngày,


Sống một ngày không vui vẻ cũng là sống một ngày……

Vậy tại sao chúng ta lại không trân quý hết thảy, vui vẻ mà
sống trọn một ngày chứ!

No comments: