Wednesday, February 28, 2018

RIP: ĐÀO BÁ DŨNGKính thưa quý thầy cô và các anh chị,
Một đồng môn của chúng ta là anh Đào Bá Dũng,
cựu học sinh Đặng Đức Tuấn, Tuy Hòa, Phú Yên
qua đời vào ngày 28 tháng 2, 2018 tại Tacoma,
WA, USA, hưởng thọ 61 tuổi.


Đính kèm là cáo phó, phân ưu và chương trình tang lễ.

No comments: