Wednesday, February 21, 2018

ĐOẢN KHÚC XUÂN (Đoàn Minh Hùng)


ĐOẢN KHÚC XUÂN
(Đoàn Minh Hùng)


Vẳng khúc nhạc chiều dạ ngất say
Thềm nhung nắng rọi bóng trang đài
Nhẹ nhàng cơn gió lay cành liễu
Tha thướt cô nàng tựa nhánh mai
Lối mộng rỡ ràng hoa tụ sắc
Vườn xuân rộn rã én gom bầy
Cung đàn ai dạo nghe tình tứ
Vui hưởng đi người kẻo nhạt phai.

Tuy Hòa-05/02/2018

No comments: