THÔNG BÁO SỐ 1

ĐẠI HỘI 9 “THUYỀN VIỄN XỨ”: THÔNG BÁO SỐ 1

(Xin bấm vào những chữ trên để xem chi tiết)

Sunday, February 11, 2018

SÔNG BA (Phan Minh Châu)

Kính chuyển bài thơ "Sông Ba" của Phan Minh Châu (Thukỳ quên đăng)
Xin lỗi anh Châu.

Post a Comment