Monday, February 19, 2018

RIP: CỤ BÀ VÕ THỊ MỪNG

Kính thưa quý thầy cô vá các anh chị,


CVNN vừa nhận được tin buồn thân mẫu của chị Lương Thị
May (cụu HSNH) & Lương Thị Vi Lan (cựu HS Thánh Giuse)
Lương Thị Bé và Lương Thị Phước,
là cụ bà Võ Thị Mừng, vừa mới qua đời tại Tuy Hòa ngày 17
tháng 2 năm 2018.


Thành thật chia buồn cùng chị May, Vi Lan, Bé & Phước
cùng tang quyến, nguyện xin hương hồn cụ sớm về cõi
vĩnh hằng.


Thành kính phân ưu
Cựu Học Sinh Phú yên &

Chim Về Núi Nhạn.


No comments: