Wednesday, February 21, 2018

TÔI ĐI TÌM LẠI MỘT MÙA XUÂN (Đinh Việt Thanh - trình bày)


Mời thưởng thức tiếng hát của anh Đinh Việt Thanh qua ca
khúc:
“Tôi Đi Tìm Lại Một Mùa Xuân” của Đoàn Nguyên

1. Tôi[Em ]đi tìm lại một mùa xuân
Mùa[C ]xuân xưa cũ qua[B7 ]mất rồi
Mùa[Em ]xuân đã rơi vào[B7 ]dĩ vãng
Mà[C ]xuân nay vẫn còn[B7 ]dư hương
Tôi[Em ]đi tìm lại một mùa[Em/G]xuân
Gặp[C ]nhau khi pháo vang[B7 ]cuối đường
Tay[G ]khép áo xanh nhìn không nói
Lạc[F#m7b5 ]hồn về cõi tiên nào[B7 ]đây
2. Tôi[Em ]đi tìm lại một mùa xuân
Sợ[C ]khi tan biến bao[B7 ]kỷ niệm
Sợ[Em ]áo xanh phai màu[B7 ]năm tháng
Sợ[C ]xuân chưa hết mà[B7 ]đông sang
Nên[Em ]tôi tìm lại một mùa[Em/G]xuân
Người[Am ]xưa không biết lạc[B7 ]phương nào
Không[G ]biết khi xuân về trên[B7 ]áo
Màu[F#m7b5]xanh năm[B7]đó còn[Em ]xanh không
ĐK: Ngày[E ]xanh niên thiếu qua mất rồi[B C#m ]
Khi cuối[C#7 ]thu mùa đông[F#m ]vẫn rơi
Khi áo xanh đã vượt sông[A ]dài
Khi pháo[F#m7 ]rơi dưới thuyền hoa[E ]rồi
Còn xuân[B7 ]này thương nhớ khôn[C ]nguôi[Am6 B7 ]
3. Tôi[Em ]đi tìm lại một mùa xuân
Dù[C ]không mong đến chuyện[B7 ]tương phùng
Dù[Em ]tháng năm trôi vào xa[B7 ]vắng
Và[C ]xuân nay khác biệt[B7 ]xuân xưa
Tôi[Em ]đi tìm lại một mùa[G]xuân
Mùa[C ]xuân năm đó chưa[B7 ]thấy lại
Tôi[G ]vẫn đi trong chiều[Em ]xuân tái
Tìm[F#m7b5]để mà[B7]tìm như[Em ]thế thôi[E ]

No comments: