Thursday, February 15, 2018

ĐỜI HỮU HẠN (Thơ Đường) & FINITE LIFE-TIME (Diệp Thế Hùng)


ĐỜI HỮU HẠN (thơ Đường) và
FINITE LIFE-TIME
Mỗi khi trời đất đổi mùa, lòng ta thấy nao nao với một cảm
giác không thể diễn tả được một cách dễ dàng. Sự thay đổi
của cảnh vật chung quanh làm cho chúng ta nhận thấy cái
ý nghĩa của thời gian.  Trong bài thơ này, trước nét đẹp của
mùa xuân vừa đến, tác giả xúc cảm với luật tuần hoàn của
trời đất. Trong trăm năm, trong ngàn năm, trong vĩnh cửu,
vạn vật vẫn còn đấy, mỗi mùa đổi mới, nhưng con người
không đổi mới mà ai đến phiên người ấy phải biến mất vào
hư vô. Nhìn người yêu mỹ miều trong nắng xuân, tác giả
càng xúc động hơn, khi nghĩ đến cuộc đời hữu hạn.
Xin chia sẻ với các bạn bài thơ ĐỜI HỮU HẠN dưới đây.
Hùng cũng đã viết một bài thơ tiếng Anh về chủ đề này:
FINITE LIFE-TIME. Xin chia sẻ với các bạn.
ĐỜI HỮU HẠN
Nguyễn Công Trứ: "Nhân sinh tự cổ thuỳ vô tử "
(đời người ta, từ xưa ai là không chết).
Mặt trời chói lọi, đã tàn đông
Em đẹp lung linh dưới nắng hồng
Vườn đã điểm màu hoa với lá
Đào đang khoe sắc nhụy và bông
Đông đi vạn vật thay tà áo
Xuân đến ngàn hoa sưởi tấm lòng
Trời đất muôn năm còn thế mãi
Sao tôi phải đến cõi hư không?  
Diệp Thế Hùng, 14/02/2018.
FINITE LIFE-TIME (*)
Il pleure dans mon coeur
Comme il pleut sur la ville
Quelle est cette langueur
Qui pénètre mon coeur?
Paul Verlaine (1844-1896)
It rains on my head
It rains in my soul
I see nothing ahead
I hear some thunder blows
I walk down the road
Trees go twist and sway
Is the will of God
That men should go away?
That I come here to pass?
That I'm not here to stay?
Time flies, time flies so fast
So goes my every day
The storm is here to last
The storm is here to play
I cry, I shout aloud
Forever I love you so
The rain is endless
The wind still blows
It's a day of sadness
It’s a day of sorrow.
Hung T.  Diep.
(*) Term in quantum physics indicating a finite existence-
time of some quasi-particles and excited states.


No comments: