Thursday, February 8, 2018

XUÂN CA (Minh Hùng - trình bày)

Xuân ca

Xin bấm vào web để nghe tiếng hát của ca sĩ Phú Yên
Minh Hùng
Xuân xuân [C] ơi, xuân [F] ới, xuân [G] ơi
Xuân [C] ơi, xuân [F] ới, xuân [G] ơi


Xuân trong [G] tôi đã khơi trong một đêm vui
Một đêm, một [Em] đêm gối chăn phòng [D7] the đón cha
mẹ [G] về
Xuân âm [G] u lắt leo trong nguồn suối mơ
Bừng reo rồi [Em] theo nắng lên từ [D7] cha chói chan
lòng [G] mẹ


Xuân xuân [C] ơi, xuân [F] ới, xuân [G] ơi
Xuân [C] ơi, xuân [F] ới, xuân [G] ơi


Xuân tôi [G] ra góp chung câu gào thiết tha
Là xinh, là [Em] tươi có xuân thưở [D7] xưa ước mơ
hiền [G] hoà
Xuân xanh [G] lơ, hắt hiu trong trời nắng mưa
Vườn xuân là [Em] xuân có hoa ngày [D7] mai hát xuân
thật [G] dài


Xuân xuân [C] ơi, xuân [F] ới, xuân [G] ơi
Xuân [C] ơi, xuân [F] ới, xuân [G] ơi


Xuân tôi [G] sang bến yêu tôi tìm gió trăng
Tình xuân là [Em] xuân có khi mừng [D7] vơi có khi
sầu [G] đầy
Xuân yêu [G] đương muốn căng lên nhựa sống ngon
Tìm em gặp [Em] em đón xuân nghìn [D7] năm bão
xuân ngập [G] lòng


Xuân xuân [C] ơi, xuân [F] ới, xuân [G] ơi
Xuân [C] ơi, xuân [F] ới, xuân [G] ơi


Xuân lên [G] cao chóp xuân buông nhịp xuống sâu
Hồn xuân hồn [Em] thiêng ngút lên từ [D7] lâu cõi
xuân còn [G] dài
Xuân trong [G] ta đã muôn ngàn lần đã qua
Mặc cho, mặc [Em] bao những cơn buồn [D7] thương
những cơn giận [G] hờn


Xuân xuân [C] ơi, xuân [F] ới, xuân [G] ơi
Xuân [C] ơi, xuân [F] ới, xuân [G] ơi


Xuân tôi [C] ơi sức xuân tôi còn khát khao
Dù nay, dù [Em] mai cũng như mọi [D7] ai chết trong
địa [G] cầu
Xuân muôn [C] năm có ta xuân còn hỡi xuân
Thì xin, thì [Em] xuân hãy cho tình [D7] nhân sống
thêm vài [G] lần


Xuân xuân [C] ơi, xuân [F] ới, xuân [G] ơi
Xuân [C] ơi, xuân [F] ới, xuân [G] ơi

No comments: