Thursday, November 1, 2018

HÌNH ẢNH HALLOWEEN CỦA HỘI NGƯỜI VIỆT TẠI SAN FERNANDO VALLEY (LƯƠNG SỸ)Kính mời xem một số hình ảnh của đêm Halloween do hội người Việt tại San Fernando Valley tổ chức, do anh Lương Sỹ làm chủ tịch.

Anh Lương Sỹ luôn tích cực trong việc tổ chức cộng đồng tại đây, là một cựu HS Nguyễn Huệ đầy nhiệt huyết và tinh thần phục vụ, ước mong anh tiếp tục làm những việc “vác ngà voi” bên cạnh vợ hiền Michelle Lan luôn ủng hộ OX hết mình.

Với sự tham gia đông đảo của đồng hương PY cũng như cựu HSPY, xin quý thầy cô và các anh chị có nhận diện ra ai trong những hình ảnh dưới đây.

Xin bấm vào web để xem thêm hình ảnh thật vui của đêm Halloween 


No comments: