Thursday, November 1, 2018

NGUỒN CỘI (NGUYÊN ĐẠT)


   Nguồn Cội
           -Nguyên Đạt-
Muốn làm cánh nhạn đầu xuân
Đậu trên đỉnh tháp bâng khuâng gọi về

Mặn mòi một chút tình quê
Ấp iu giữ mãi câu thề cùng ai
Tháng năm ruỗi bước dặm dài
Chân cầu Ái Tử bỗng hoài cố hương
Dòng Sông Ba vẫn thân thương
Đá Bia vẫn ấm giọt sương ân tình
Một thời sóng cát phiêu linh
Một thời cô lữ bên mình chăn đơn
Cánh buồm khát vọng yêu thương

Bên trời quê mẹ cội nguồn bình yên

No comments: