Saturday, November 3, 2018

TÂM THƯ CỦA BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP "HỘI ÁI HỮU CỰU HỌC SINH PHÚ YÊN HẢI NGOẠI" (LÊ CHÍ HIẾU)

TÂM THƯ của BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP
HỘI ÁI HỮU CỰU HỌC SINH PHÚ YÊN HẢI NGOẠI

        Kính thưa quý Thầy, Cô và qúy đồng môn cựu học sinh Phú Yên,

        Cách đây khoảng mươi ngày hẳn quý Thầy, Cô và đồng môn có đọc được thông báo đăng trên vài diễn đàn online của cựu học sinh Phú Yên liên quan đến việc thành lập “Tổng Hội Cựu HSLT Phú Yên !” làm tại Houston ngày 20 tháng 10 năm 2018 (không thấy ghi người ra thông báo).  Chúng tôi xin phép đi ngược lại dòng thời gian một tí để tường trình việc thành lập “Tổng Hội Cựu HSLT Phú Yên !” theo như thông báo đã nói ở trên.

        Sự việc bắt đầu bằng một mẫu nhắn tin ngày 18/9/2018 lúc 3:46pm EST đăng trên Messenger group do anh Lê Kim Đạm lập ra (Administrator) đưa tên các người sau đây vào trong nhóm nhắn tin này: Dam Le (Administrator), Chris Phan, Lê Thị Hoài Niệm, Phuoc Thanh, Steve Vo, Vu Tran và cá nhân chúng tôi Hieu Le (một thời gian sau thì thấy Vu Tran rút ra không còn tên trong group nữa).  Theo như mẫu nhắn tin này thì Sắp tới đây chúng ta có một cuộc họp video conference, về việc bầu ra người làm Tổng Hội Trưởng của CHS PHÚ YÊN..., Những thành phần tham dự là những Ông Bà đã từng làm Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội... (xin xem hình chụp các mẫu nhắn tin ở phần cuối).  Sau một thời gian suy nghĩ kỹ càng, chúng tôi có nhắn tin lại để góp ý với nội dung tóm tắt như sau:  Đây là việc quan trọng liên quan đến toàn thể thành viên cựu học sinh Phú Yên chứ không phải chỉ là việc của vài Ông Bà đã từng làm trưởng ban tổ chức nên cần cân nhắc kỹ lưỡng và cần nhiều thời gian để chuẫn bị, cần có ý kiến của nhiều đồng môn khác nữa chứ không nên phổ biến nội bộ trong năm ba người rồi tự quyết định cho mình cái quyền điều hành Tổng hội và tự bầu ra Tổng hội trưởng (xin xem hình chụp các mẫu nhắn tin ở phần cuối).  Rất tiếc là anh Chris vẫn nhắn tin lại với nội dung tán đồng ý nghĩ của anh Đạm và anh Sắc là quyết tâm thực hiện buổi họp tám người đã từng làm trưởng ban tổ chức (tính đến hôm nay chúng ta đã có một Đại hội CHS Nguyễn Huệ và bảy Đại hội CHS Phú Yên, nhưng thực tế chỉ có sáu trưởng ban tổ chức vì có người đứng tên TBTC hai hoặc ba lần).  Điều đáng buồn hơn là anh Đạm còn nhắn tin “Xin tất cả mọi thanh viên trong cuộc họp messages này tự ton trọng không được chuyển tiếp cho bất cứ ai...(nguyên văn).  Khi đọc được những dòng chữ này, thoạt tiên chúng tôi không tin vào mắt của mình nên  tháo mắt kính ra lau chùi cẩn thận xong mang vào và chậm rãi đọc lại từng chữ một, quả thật những gì chúng tôi đọc được lần đầu là đúng, lúc đó chúng tôi lặng người đi và vô cùng ngạc nhiên rồi tự hỏi tại sao gọi là làm việc chung phục vụ cho  cả một đoàn thể cựu học sinh Phú Yên mà qúy vị đó lại tiến hành kín đáo chỉ phổ biến nội bộ trong vòng năm bảy người và còn yêu cầu không được chuyển tin cho bất cứ ai? Chẳng lẽ đây là một “hội kín” hoạt động bí mật hay sao mà lại hành động như vậy? Tại sao không quảng bá công khai một cách rộng rãi?  Chúng tôi tiếp tục nhắn tin góp ý: Làm việc chung quang minh chính đại thì không nên dấu diếm chuyện họp mặt để bàn việc thành lập tổng hội, gọi là TỔNG HỘI mà chỉ phổ biến cho vài người biết thôi thì mất ý nghĩa tổng hội.  Đồng thời chúng tôi cũng tiếp tục nhắn tin góp ý với nội dung là có nhiều đồng môn khác mặc dù chưa làm trưởng ban tổ chức nhưng họ thực sự có tinh thần dấn thân phục vụ, có khả năng, kiến thức, có đủ tư cách và đạo đức để tham gia vào ban điều hành nên chúng ta cần phổ biến rộng rãi và vận động các đồng môn có điều kiện thì tham gia ứng cử hoặc nhận sự đề cử từ những đồng môn khác và tổ chức bầu cử một cách dân chủ.  Và cuối cùng như quý Thầy, Cô, đồng môn đã thấy có một thông báo đề ngày 20 tháng 10 năm 2018 được đưa lên diễn đàn; nhưng tiếc thay, vẫn giữ nguyên mục đích “Buổi họp thành lập Ban Điều Hành Tổng Hội CHSLTPY do các anh chị Trưởng Ban Tổ Chức đại hội 1 đến 9 (???) thực hiện vào ngày 03-11-2018 tại Houston, Texas.

        Chúng tôi thiết nghĩ cung cách làm việc như thế này sẽ không mang lại một kết quả tốt đẹp thực sự như mong muốn của đại đa số cựu học sinh Phú Yên.  Lý do thứ nhất, khái niệm thành lập “Tổng Hội” là không đúng theo nguyên tắc về tổ chức, vì người ta chỉ thành lập Tổng Hội khi nào đã có những Hội trực thuộc ở dưới, khi chúng ta chưa hề có các Hội CHSLTPY ở các địa phương thì cớ sự gì lại thành lập cái gọi là “Tổng Hội CHSLTPY” (hiện tại có một số địa phương có Hội Đồng Hương Phú Yên chứ chưa có hội nào là riêng cho cựu học sinh, xin đừng nhầm lẫn việc này)Thiết nghĩ khi thiếu kiến thức về nguyên tắc tổ chức thì khó có thể điều hành một đoàn thể có hiệu quảLý do thứ hai là cho dù quý vị đó vẫn cứ thực hiện cuộc họp thành lập Ban Điều Hành chỉ gồm những Ông Bà đã từng làm Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội như đã thông báo thì cuối cùng kết quả cũng chỉ là một sự áp đặt của vài cá nhân, mang nặng tính chất “cục bộ”, nên Ban Điều Hành này sẽ không thể đại diện cho đại đa số đồng môn Phú Yên.

        Qua sự việc đáng buồn như đã tường trình ở trên, chúng tôi cùng một số đồng môn nghĩ rằng việc thành lập một hội ái hữu chính thức của cựu học sinh Phú Yên ở hải ngoại để có những sinh hoạt chung và hỗ trợ, hợp tác với các địa phương tổ chức đại hội thường niên một cách thống nhất là cần thiết, nhưng phải thực hiện sao cho có hiệu quả, thể hiện tinh thần đoàn kết để phát triển tình cảm gắn bó giữa Thầy, Cô và các cựu học sinh với nhau cũng như đối với hội ái hữu.  Từ những suy tư như đã nêu ở trên, chúng tôi gồm có các anh chị sau đây xin mạo muội đứng ra đảm nhận trách nhiệm Ban Vận Động thành lập HỘI ÁI HỮU CỰU HỌC SINH PHÚ YÊN HẢI NGOẠI:
                - Anh Hàn Tài Nguyên (California)
                - Chị Lê Phan Tuyết (nhà văn Lê Thị Hoài Niệm / Houston, Texas)
                - Anh Trần Hữu An (New Orleans, Louisiana)
                - Anh Trần John Hoà (Houston, Texas)
                - Anh Hồ Đắc Nhơn (California)
                - và cá nhân chúng tôi:  Lê Chí Hiếu

        Nhiệm vụ của Ban Vận Động bao gồm:

        - Vận động rộng rãi quý đồng môn cựu học sinh Phú Yên có tinh thần phục vụ, có năng lực và điều kiện thuận tiện tham gia ứng cử vào BAN ĐẠI DIỆN HỘI ÁI HỮU CỰU HỌC SINH PHÚ YÊN HẢI NGOẠI.

        - Vận động quý đồng môn đề cử những cựu học sinh Phú Yên có tinh thần, năng lực và điều kiện tham gia vào cuộc bầu cử BAN ĐẠI DIỆN HỘI ÁI HỮU CỰU HỌC SINH PHÚ YÊN HẢI NGOẠI.

        - Soạn thảo Bản Điều Lệ của Hội Ái Hữu bao gồm mục đích, tôn chỉ, chức năng và nhiệm vụ của các thành viên trong Ban Đại Diện, thời hạn của mỗi nhiệm kỳ, v.v...

        - Tổ chức cuộc bầu cử BAN ĐẠI DIỆN HỘI ÁI HỮU CỰU HỌC SINH PHÚ YÊN HẢI NGOẠI dưới hình thức quảng đại, công khai, minh bạch trên tinh thần dân chủ để quý đồng môn có điều kiện đều có thể tham gia ứng cử và bầu cử.

        Tất cả các thành viên trong Ban Vận Động thành lập Hội Ái Hữu và Ban Bầu Cử tuyệt đối KHÔNG ĐƯỢC ỨNG CỬ vào Ban Đại Diện.

        Trong thời gian sắp tới chúng tôi sẽ phổ biến các thông báo tiếp theo liên quan đến các chi tiết về thời hạn ghi danh ứng cử và đề cử, thể thức cũng như thời gian và địa điểm bầu cử.  Trên tinh thần đoàn kết để xây dựng đoàn thể cựu học sinh Phú Yên ngày một lớn mạnh và ấm tình Thầy trò, đồng môn, đồng hương, chúng tôi rất mong sự hưởng ứng và ủng hộ của quý Thầy, Cô và đồng môn trong việc thành lập Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Phú Yên Hải ngoại và cuộc bầu cử Ban Đại Diện.  Xin tất cả quý vị hãy thể hiện tinh thần “ĐI ĐÔNG, BẦU ĐÚNG, CỬ XỨNG”.  Chúng tôi rất mong được đón nhận những ý kiến xây dựng của quý Thầy, Cô, đồng môn và đồng hương.  Xin liên lạc với chúng tôi qua email: hoiaihuucuuhocsinhphuyen@gmail.com

        Ban Vận Động chúng tôi kính nhờ các diễn đàn thông tin hiện có của cựu học sinh Phú Yên như Chim Về Núi Nhạn, Núi Nhạn Sông Đà, Nguyễn Huệ Hải Ngoại, Cựu Học Sinh Liên Trường Phú Yên, v.v... giúp đỡ đăng tải Tâm Thư này để phổ biến được rộng rãi đến quý Thầy, Cô và đồng môn.
       
        Trân trọng cám ơn và kính chào quý Thầy, Cô, quý đồng môn và đồng hương Phú Yên.

        Atlanta, ngày 31 tháng 10 năm 2018
        Thay mặt Ban Vận Động Thành Lập HAH CHSPY-HN

         LÊ CHÍ HIẾU

Ghi chú: Các chữ màu đen trên nền xám là của các người khác trong group, chữ màu trắng trên nền màu đậm là của Hiếu.

No comments: