Friday, December 16, 2016

CÁO PHÓ & PHÂN ƯU CHỊ NGUYỄN THỊ KIỀU KHA.Kính thưa quý thầy cô & các anh chị,

Chim Về Núi Nhạn vừa nhận được tin buồn chị
 NGUYỄN THỊ KIỀU KHA (Cựu HSPY)
Vừa qua đời vào ngày 13 tháng 12 năm 2016 tại San Jose, California.

Thành thật chia buồn cùng tang quyến và nguyện xin hương hồn chị sớm về cõi Phật.

Xin xem cáo phó và phân ưu đính kèm.


CVNN.

No comments: