Friday, December 2, 2016

LỆ ỨA (Hồ Hoàng Yến)Lệ Ứa

Giọt lệ này em dành cho ai
Khi dòng sông, chia hai lối rẽ
Giọt lệ này, em dành cho anh
Khóc người thương, khóc ai phụ mình
Ru bên đời, mảnh tình, xót xa
Phút giây này, xao động, trong ta

Bây giờ, chỉ còn lại đây, đôi dòng lệ úa
Còn lại đây, trong tiếng thở dài
Còn lại đây, với những đọa đày
Khi em về, đường tình, rẽ đôi
Hai phương trời, xa biệt, mù khơi

Người đợi người, đếm thời gian trôi
Câu tình ca, ru em vào đời
Người đợi người, xin nhận lá rơi
Người đành quên, nỡ phụ lời thề.


Hồ Hoàng Yến.

No comments: