Friday, December 2, 2016

HILLARY & TRUMP HÁT NHẠC VIỆT (Dzui giải trí cuối tuần)

   
 Hillary Clinton & Trump  .

Hai Ứng Cử Viện TT Mỹ Hát “Cõi Nhớ” rất hay


Vũ điệu mừng tranh cử Tống thống của"Cơn Mưa Tình Yêu"  Donald Trump & Hillary Clinton


Gõ Cửa Trái Tim

No comments: