Thursday, November 2, 2017

NHỚ BẠN (Nguyên Vũ)NHỚ BẠN  -  NGUYÊN VŨ
“Ta nhớ người xa cách núi sông
Người xa xa có nhớ ta không?”
Người đã đi rồi, mãi xa rồi chắc còn gì gặp lại nhau, nhưng khoảng thời gian ngắn ngủi ấy đẹp mãi lòng ta. Thế nên hoa lòng vẫn bừng nở, tin tưởng chứa chan một ngày mới tươi nồng...
         NHỚ BẠN


Chiều trông núi Nhạn phủ mờ sương
Đất khách thương người quạnh cố hương
Cánh nhạn chân trời nơi cuối bể
Thương hồn tháp cổ buổi tà dương
Đêm qua chợt giấc ngồi tư lự
Kẻ ở bên trời có vấn vương
Tuế nguyệt vần xoay xoay đổi mãi
Nguyệt chìm đáy nước ánh hừng dương

      Nguyên Vũ


No comments: