Sunday, January 7, 2018

LỜI NGUYỆN ĐẦU NĂM (Mai Tâm)


Lời Nguyện Đầu Năm


Đông tàn mới đó ..đã qua Năm
Số phận Quê Hương ..vẫn đắng trầm
Kẻ Cướp Quyền cao .. giàu rững mỡ
Dân Hiền Bé họng .. khổ hờn căm
Thiên tai mãi đổ .. làm sao tránh
Nhân họa hùa gieo ..Lệ khó cầm
Khẩn Nguyện Ơn Trên .. ban Lộc Phúc
Xuân Lành Đất Tổ .. nhận Ơn thâm ..
Mai Tâm 1/1/2018

Hình minh họa từ Internet

No comments: