THÔNG BÁO SỐ 1

ĐẠI HỘI 9 “THUYỀN VIỄN XỨ”: THÔNG BÁO SỐ 1

(Xin bấm vào những chữ trên để xem chi tiết)

Sunday, February 4, 2018

ĐỢI XUÂN (Mai Tâm)


Đợi Xuân
Xuân ơi ! Nhanh nhé hãy quay về
Đồi vận thay thời mọi xóm quê
Tặng gió xua tan đời khốn khổ
Cho mưa rửa hết cảnh ê chề
Thả Hương thơm Trí xa miển ảo
Rọi nắng thanh Hồn tránh cõi mê
Giúp dựng niềm tin xây mộng ước
Đón Xuân rộn rã khắp tư bề


Mai Tâm 31/1/18
Post a Comment