Sunday, October 28, 2018

DƯỚI 18 & TRÊN 61, COI CHỪNG BỊ CẤM NHẬP CẢNH MỸ VÌ LÀ "GÁNH NẶNG XÃ HỘI" (LS. NGUYEN NGOC CHƯƠNG)


Dưới 18 và trên 61 tuổi, coi chừng bị cấm nhập cảnh Mỹ vì là ‘gánh nặng xã hội’
Darren Nguyen Ngoc Chuong, Esq.
October 26, 2018

Những người hơn 61 tuổi co chừng bị cấm nhập cảnh Mỹ vì là “gánh nặng xã hội.” (Hình minh họa: John Moore/Getty Images)
Luật Di Trú Hoa Kỳ là loại luật rất phức tạp, do đó, theo yêu cầu của đa số bạn đọc cần am tường và thấu hiểu về luật này, tòa soạn nhật báo Người Việt mời Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong của Tổ Hợp Luật Sư Nguyễn & Lưu, www.NguyenLuu.com, phụ trách mục “Tìm Hiểu Luật Di Trú,” đăng hằng tuần trên Người Việt. Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong là người Việt Nam đầu tiên và duy nhất tại Orange County, California, được Luật Sư Đoàn Tiểu Bang California công nhận chuyên môn về ngành Luật Di Trú Hoa Kỳ. Hiện nay California có trên 259,000 luật sư nhưng chỉ có 216 luật sư có bằng chuyên môn về Luật Di Trú, trong số đó có Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong. Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong từng làm việc cho Sở Di Trú Hoa Kỳ (INS). Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong có nhiều kinh nghiệm trong việc thiết lập hồ sơ và bổ túc các tài liệu cần thiết để được Sở Di Trú chấp thuận.

Sở Di Trú USCIS sẽ xem xét tuổi của một người trong độ tuổi từ 18 đến 61 là một yếu tố xấu vì là gánh nặng của xã hội.
Vào ngày 10 Tháng Mười, 2018, Sở Di Trú USCIS đã đăng trên Công Báo Liên Bang (Federal Register) thông báo Quy Định Đề Nghị (Notice of Proposed Rulemaking) về vấn đề Điều Luật Cấm Nhập Cảnh vì là Gánh Nặng của Xã Hội (Inadmissibility on Public Charge Grounds).

Công chúng có 60 ngày từ ngày 10 Tháng Mười, 2018, để góp ý kiến và thời gian góp ý kiến sẽ chấm dứt vào ngày 10 Tháng Mười Hai, 2018. Sau thời điểm này, Sở Di Trú USCIS sẽ ban hành Quy Định Chính Thức.

Theo quy định mới này, dù là có mẫu bảo trợ tài chánh và người bảo trợ hội đủ mức lợi tức tối thiểu 125% trên mức nghèo liên bang, chưa chắc là hồ sơ thẻ xanh sẽ được chấp thuận.
Sở Di Trú USCIS phải xét duyệt đương đơn có thể trong tương lai trở thành gánh nặng xã hội hay không theo điều luật 212(a)(4).
Những điểm chính Sở Di Trú USCIS sẽ nhìn vào là tuổi tác, sức khỏe, tình trạng gia đình, tình hình tài chính, học vấn và kỹ năng. Khi xét duyệt, Sở Di Trú USCIS sẽ không dựa vào bất cứ một điểm chính nào mà phải dựa vào toàn bộ hoàn cảnh của tất cả điểm chính. Nghĩa là dù đương sự có tuổi tác cao nhưng những điểm chính khác được tốt thì sẽ không bị xét duyệt là lọt vào điều luật 212(a)(4).

Tình trạng tuổi tác
Sở Di Trú USCIS sẽ xem xét độ tuổi của một người trong độ tuổi từ 18 đến 61 là một yếu tố tốt trong toàn bộ hoàn cảnh và xem xét người dưới 18 tuổi hoặc trên 61 tuổi là một yếu tố xấu trong toàn bộ hoàn cảnh khi xác định khả năng đương sự có thể trở thành gánh nặng của xã hội hay không. Tuy nhiên, Sở Di Trú USCIS thừa nhận rằng những người dưới 18 tuổi hoặc hơn 61 tuổi có thể đang có việc làm hoặc có phương tiện hỗ trợ đầy đủ và đó là yếu tố tốt.

Tình trạng sức khỏe
Sở Di Trú USCIS đề nghị rằng xét duyệt về yếu tố sức khỏe sẽ bao gồm, nhưng không bị giới hạn, việc xem xét các loại chứng cứ sau đây: (1) Mẫu đơn I-693 của Sở Di Trú USCIS tức là báo cáo kiểm tra y tế hoặc áp dụng kiểm tra y tế của Bộ Ngoại Giao mẫu đơn 445; hoặc (2) bằng chứng đương sự có một tình trạng y tế trầm trọng có khả năng yêu cầu điều trị lâu dài hoặc có thể nhập bệnh viện lâu dài sau khi nhập cảnh Hoa Kỳ, hoặc bệnh tình đó có thể cản trở khả năng của đương sự để tự chăm sóc bản thân, để đi học, hoặc làm việc.

Tình trạng gia đình
Sở Di Trú USCIS sẽ xem xét tình trạng gia đình của đương sự để quyết định đương sự có một gia đình để hỗ trợ, hoặc đương sự đang được một gia đình khác hỗ trợ, và bao nhiêu người trong gia đình của đương sự để đương sự có khả năng ít nhiều để trở thành gánh nặng của xã hội. Sở Di Trú USCIS có đưa ra một số định nghĩa để quyết tổng cộng số người trong gia đình của đương sự là bao nhiêu. Nếu số người trong gia đình của đương sự đông mà đương sự không có lợi tức hoặc lợi tức thấp hoặc không có tài sản thì đó là yếu tố không tốt.

Tình hình tài chính
Sở Di Trú USCIS đề nghị xem xét toàn bộ hoàn cảnh của đương sự về tài sản và nợ phải trả để thiết lập khả năng tự hỗ trợ bản thân của đương sự và các gia đình của đương sự. Nếu đương sự càng có nhiều tài sản và nguồn lực chừng nào thì đương sự có thể tự cung cấp cho mình và ít có khả năng để trở thành gánh nặng của xã hội. Mặt khác, nếu đương sự thiếu tài sản và tài nguyên, bao gồm thu nhập, sẽ khiến đương sự có khả năng nhận trợ cấp công cộng hơn.

Bản tin chiếu khán
Theo yêu cầu của quý bạn đọc, sau đây là bản thông tin chiếu khán cho Tháng Mười Một, 2018.

Ưu tiên 1 – priority date là ngày 22 Tháng Sáu, 2011, tức là ưu tiên được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

Ưu tiên 2A – priority date là ngày 15 Tháng Chín, 2016, tức là ưu tiên được dành cho vợ, chồng, hoặc con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân.

Ưu tiên 2B – priority date là ngày 1 Tháng Giêng, 2012, tức là ưu tiên được dành cho con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân.

Ưu tiên 3 – priority date là ngày 8 Tháng Bảy, 2006, tức là ưu tiên được dành cho con đã có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

Ưu tiên 4 – priority date là ngày 22 Tháng Ba, 2005, tức là ưu tiên được dành cho anh, chị hoặc em của công dân Hoa Kỳ.
Quý vị có thể tự theo dõi bản thông tin chiếu khán cho hằng tháng tại website của Tổ Hợp Luật Sư Nguyen & Luu, LLP tại: http://www.nguyenluu.com/vn/vnbulletin/2018-11%20luatditru_banchieukhan_dienthannhan.html


Mọi thắc mắc xin liên lạc: Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương hoặc Luật Sư Lưu Trọng Cẩm Thương của Tổ Hợp Luật Sư Nguyễn & Lưu, LLP địa chỉ số 1120 Roosevelt, Irvine, CA 92620. Website www.NguyenLuu.com. Điện thoại (949) 878-9888.


No comments: