Monday, October 29, 2018

THU VÀNG (NGƯ SĨ)
THU VÀNG

Nắng vàng le lói điểm thu sang
Rừng xanh thay sắc rợp lá vàng
Soi bóng thời gian loang ánh nước
Thuyền con cô quạnh chốn quan san

Gợi gió heo may lạnh núi rừng
Thú hoang lạc lối vạc kêu sương
Bao nhiêu xác lá tình thu úa
Chạnh lòng lưu lạc kẻ tha hương...

Ngư Sĩ


No comments: