Monday, October 8, 2018

THUYỀN MÂY (VÂN HẢI)THUYỀN MÂY  

Ai chở mây về đây trưa nay ?
Đem giăng giăng xám phủ vai gầy
Đem cô liêu dắt nghiêng giòng tóc
Ai chở mây về đây trưa nay ?

Mỏi mắt dõi nhìn chân trời tím
Cô lẻ đường mây cánh chim bay
Tay cài vạt áo thu sương lạt
Gió lộng vờn theo khói hương say

Giá buốt tuôn tràn giòng huyết lệ
Bồng bềnh theo vận nước lưu ly
Má hồng phai lạt dần hương sắc
Bước ngập ngừng đau phút phân kỳ

Anh nằm đó ôm trong lòng đất mẹ
Trên hoang tàn đổ nát mảnh quê hương
Ai gieo tang tóc thê lương ?
Cho em cô phụ bên đường gió bay ?

Ai chở mây về đây trưa nay ?
Đem giăng giăng xám phủ vai gầy
Đem cô liêu dắt nghiêng giòng tóc
Ai chở mây về đây trưa nay ?

                     VÂN HẢI 

No comments: