Sunday, October 7, 2018

GIAN LẬN TRỢ CẤP CHÍNH PHỦ CÓ THỂ BỊ TRUẬT XUẤT (DARREN NG. NGOC CHUONG)

Gian lận trợ cấp chính phủ có thể bị xét trục xuất
Darren Nguyen Ngoc Chuong, Esq.
 
Người nhập cư chờ dự thi phỏng vấn công dân tại Sở Di Trú USCIS. (Hình minh họa: scpr.org)

Luật Di Trú Hoa Kỳ là loại luật rất phức tạp, do đó, theo yêu cầu của đa số bạn đọc cần am tường và thấu hiểu về luật này, tòa soạn nhật báo Người Việt mời Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong của Tổ Hợp Luật Sư Nguyễn & Lưu, www.NguyenLuu.com, phụ trách mục “Tìm Hiểu Luật Di Trú,” đăng hằng tuần trên Người Việt. Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong là người Việt Nam đầu tiên và duy nhất tại Orange County, California, được Luật Sư Đoàn Tiểu Bang California công nhận chuyên môn về ngành Luật Di Trú Hoa Kỳ. Hiện nay California có trên 259,000 luật sư nhưng chỉ có 216 luật sư có bằng chuyên môn về Luật Di Trú, trong số đó có Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong. Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong từng làm việc cho Sở Di Trú Hoa Kỳ (INS). Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong có nhiều kinh nghiệm trong việc thiết lập hồ sơ và bổ túc các tài liệu cần thiết để được Sở Di Trú chấp thuận.
Gian lận trợ cấp chính phủ, bị buộc tội hình sự, ở bất hợp pháp ở Hoa Kỳ… đều có thể bị Sở Di Trú USCIS xét trục xuất.

Vào ngày 5 Tháng Bảy, 2018, Sở Di Trú USCIS (U.S. Citizenship and Immigration Services) ban hành hướng dẫn cập nhật cho nhân viên của Sở Di Trú USCIS về vấn để cấp Notice to Appear (đọc tắt là NTA và tạm dịch là Thư Triệu Tập) để tiến hành thủ tục đưa đương sự ra tòa di trú.

Notice to Appear là một tài liệu được cung cấp cho một người nước ngoài và chỉ thị cho họ xuất hiện trước một thẩm phán của tòa di trú vào một ngày nhất định. Việc cấp Notice to Appear là thủ tục bắt đầu đưa đương sự ra tòa di trú để tiến hành thủ tục trục xuất.

Theo hướng dẫn mới, các viên chức của Sở Di Trú USCIS sẽ cấp Notice to Appear nếu có bằng chứng gian lận, hoạt động tội phạm hoặc những đương đơn bị từ chối quyền lợi di trú và hiện ở trong tình trạng bất hợp pháp tại Hoa Kỳ.

Hướng dẫn cập nhật này sẽ được áp dụng kể từ ngày 1 Tháng Mười, 2018, và sẽ ảnh hưởng những hồ sơ được xét sau ngày 1 Tháng Mười, 2018, dù là những hồ sơ đó đã được nộp trước ngày này.
Policy Memo mới này (tức là Hướng Dẫn Cập Nhật) yêu cầu Sở Di Trú USCIS phải cấp Notice to Appear trong các loại trường hợp sau đây:

1-Trong các trường hợp gian lận có bằng chứng hoặc đương đơn lạm dụng bất kỳ chương trình nào liên quan đến việc nhận trợ cấp chính phủ. Sở Di Trú USCIS sẽ cấp Notice to Appear ngay cả khi vụ việc bị từ chối vì các lý do khác không phải vì gian lận.

2-Trong các trường hợp vụ án hình sự mà người nộp đơn bị kết án hoặc bị buộc tội hình sự, hoặc đã phạm các hành vi được tính là tội hình sự, ngay cả khi hành vi phạm tội không phải là lý do cho sự từ chối. Sở Di Trú USCIS có thể đề cập đến các trường hợp liên quan đến hoạt động tội phạm nghiêm trọng đối với Sở Di Trú ICE (Immigration and Customs Enforcement) trước khi xét xử yêu cầu quyền lợi di trú đang chờ xử lý trước Sở Di Trú USCIS mà không cần phải cấp Notice to Appear.

3-Trong các trường hợp Sở Di Trú USCIS từ chối mẫu đơn N-400, tức là đơn xin nhập quốc tịch Hoa Kỳ, và lý do từ chối là không có đạo đức tốt vì tội hình sự.

4-Trong các trường hợp hồ sơ của đương đơn bị từ chối và đương đơn đang ở trong tình trạng bất hợp pháp ở Hoa Kỳ như trong trường hợp xin chuyển diện với mẫu đơn I-539 từ diện visa du lịch (B1/B2) sang diện visa du học (F-1).

Vấn đề nguy hiểm là vào ngày 13 Tháng Bảy, 2018, Sở Di Trú USCIS đã ban hành hướng dẫn liên quan đến sự toàn quyền quyết định từ chối yêu cầu về quyền lợi di trú mà không cần phải đưa ra Request for Evidence (tạm dịch là Yêu Cầu Bổ Túc Bằng Chứng) hoặc Notice of Intent to Deny (tạm dịch là Thông Báo Ý Định Từ Chối).
Chiếu theo hướng dẫn của ngày 13 Tháng Bảy, nếu đương đơn không nộp đủ những giấy tờ cần thiết với mẫu đơn I-539 để xin chuyển từ diện visa du lịch sang diện visa du học hoặc mẫu đơn I-485 để xin thay đổi tình trạng di trú sang thành thường trú nhân, hồ sơ xin chuyển diện sẽ bị từ chối mà không được cơ hội để bổ túc. Nếu lúc đơn bị từ chối mà đương đơn ở trong tình trạng bất hợp pháp, Sở Di Trú USCIS sẽ cấp Notice to Appear cho đương đơn để triệu tập đương đơn ra tòa di trú để tiến hành thủ tục trục xuất.
Chúng tôi khuyên quý vị nên kiểm tra hồ sơ cho kỹ lưỡng trước khi nộp vào cho Sở Di Trú USCIS để tránh sự việc bị đưa ra tòa di trú xảy ra cho quý vị.

Bản tin chiếu khán
Theo yêu cầu của quý bạn đọc, sau đây là bản thông tin chiếu khán cho Tháng Mười, 2018.

Ưu tiên 1 – priority date là ngày 1 Tháng Sáu, 2011, tức là ưu tiên được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

Ưu tiên 2A – priority date là ngày 22 Tháng Tám, 2016, tức là ưu tiên được dành cho vợ, chồng, hoặc con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân.

Ưu tiên 2B – priority date là ngày 22 Tháng Mười Một, 2011, tức là ưu tiên được dành cho con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân.

Ưu tiên 3 – priority date là ngày 15 Tháng Sáu, 2006, tức là ưu tiên được dành cho con đã có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

Ưu tiên 4 – priority date là ngày 15 Tháng Hai, 2005, tức là ưu tiên được dành cho anh, chị hoặc em của công dân Hoa Kỳ.

Quý vị có thể tự theo dõi bản thông tin chiếu khán cho hằng tháng tại website của Tổ Hợp Luật Sư Nguyen & Luu, LLP tại: http://www.nguyenluu.com/vn/vnbulletin/2018-10%20luatditru_banchieukhan_dienthannhan.html
Mọi thắc mắc xin liên lạc: Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương hoặc Luật Sư Lưu Trọng Cẩm Thương của Tổ Hợp Luật Sư Nguyễn & Lưu, LLP địa chỉ số 1120 Roosevelt, Irvine, CA 92620. Website www.NguyenLuu.com. Điện thoại (949) 878-9888.

No comments: