Thursday, October 25, 2018

ĐỚN ĐAU (THẾ THU)ĐỚN ĐAU

Có những cơn mưa rả rích rơi
Ngoài hiên cây lá rũ tơi bời
Nhìn mưa nhìn cảnh tiêu điều ấy
Em sợ tình ta cũng tả tơi

Từ dạo yêu anh cảnh vẫn xanh
Bên nhau môi mắt cứ long lanh
Dỗi hờn Nũng nịu, đòi anh dỗ
Vui sướng bên nhau, mộng dệt thành

Nhưng bổng một chiều mây xám rơi
Để lòng em thấy quá chơi vơi
Ai đem đau đớn và cay đắng
Phủ lấp đời yêu, mộng vỡ rồi

Mơ ước cùng anh mãi bên nhau
Để giờ đau khổ mắt em sầu
Em đây, anh đó, mà chia cách
Anh hỡi sao đành chịu đớn đau.

THẾ THU.


No comments: