Wednesday, October 31, 2018

TIN BUỒN: CỤ BÀ VÕ ĐÔNG NGHINH TỪ TRẦN


Kính thưa quý thầy cô & các anh chị,

CVNN vừa nhận được tin buồn thân mẫu của chị Võ Thị Lý (cựu HS Nguyễn Huệ) vừa mãn phần tại Tuy Hòa, Phú yên.

Xin bấm vào để xem phân ưu, nguyên xin hương linh bác sớm về cõi vĩnh hằng.

Thành kính phân ưu
Cựu Hos Sinh Phú yên &
                                      Chim Về Núi Nhạn



No comments: