Thursday, November 7, 2019

BƯỚC ĐỜI LẶNG LẼ (PHÚC LƯU)

BƯỚC ĐỜI LẶNG LẼ

Tôi đi nhặt bóng thời gian
Trời Kontum nắng mơ màng cuối thu
Ngẫm xương khô của thằng gù
Ôm xương kỷ nữ thiên thu ngậm ngùi*

Tôi về nhặt bóng đời tôi
Từ đêm gió lớn xua người đi hoang
Dưới chân thánh giá huy hoàng
Câu kinh sám hối, hạt tràng ăn năn.

Phúc Lưu.

*   Theo truyền thuyết chuyện phim “THẰNG GÙ NHÀ THƠ ĐỨC BÀ PARIS”


No comments: