Monday, November 18, 2019

SỢ ĐÀO HOA (TUYẾT TÂM)
SỢ ĐÀO HOA

Chim kia trúng đạn sợ cành cong
Tự mình chạy trốn để yên lòng
Chớ để đến lúc thành vợ chồng
Đã thành nghĩa nhân rồi khó dứt
Khi yêu chỉ muốn mình duy nhứt
Vì không chịu nổi cảnh xẻ chia
Sợ rồi ai đó lắm đào hoa
Tình đến tình tan thật dễ dàng
Con chim đã hai lần gặp nạn
Tìm về dưới Chúa để được ban
Tình yêu duy nhất của anh chàng
Chúa quá xa nên chẳng buộc ràng
Muốn được đào hoa thì phải khổ
Ông trời đã định rồi duyên số
Ghét của nào của ấy trao tay
Sợ mình chọn phải người tứ độ
Lựa anh chàng hiền để làm vợ
Nhưng cũng niếm mùi tứ độ cơ
Nghiện rượu rồi nghiện luôn cả phở
Rượu trường gian nhưng phở lén ăn
Vợ nhà muốn cố gắng cản ngăn
Nén đau bỏ đói chẳng cho ăn
Phở ăn lâu mãi rồi cũng chán
Chỉ còn đường tự thú ăn năng
Tỉ tê ai đó cũng xiu lòng
Đàn bà luôn bị ông làm khổ
Than trời trách đất cũng không xong
Thôi thì tha thứ để yên lòng
Bao người thân cùng con cháu hử
Thế là mấy ông hư lại hư !!!

Tuyết Tâm

No comments: