Tuesday, November 12, 2019

TRÁNH RẮC RỐI LUẬT MỚI VỀ DI TRÚ MỸ (DARREN NGUYỄN NGỌC CHƯƠNG, ESQ)Tránh rắc rối luật mới về di trú Mỹ: Nên chuẩn bị hồ sơ đầy đủ
Darren Nguyễn Ngọc Chương, Esq.
October 19, 201
 
Sở Di Trú USCIS là nơi sẽ xét duyệt đương đơn có thể trong tương lai trở thành gánh nặng xã hội hay không. (Hình minh họa: John Moore/Getty Images)

Luật Di Trú Hoa Kỳ là loại luật rất phức tạp, do đó, theo yêu cầu của đa số bạn đọc cần am tường và thấu hiểu về luật này, tòa soạn nhật báo Người Việt mời Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương của Tổ Hợp Luật Sư Nguyễn & Lưu, www.NguyenLuu.com, phụ trách mục “Tìm Hiểu Luật Di Trú,” đăng hằng tuần trên Người Việt. Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương là người Việt Nam đầu tiên và duy nhất tại Orange County, California, được Luật Sư Đoàn Tiểu Bang California công nhận chuyên môn về ngành Luật Di Trú Hoa Kỳ. Hiện nay California có trên 266,000 luật sư nhưng chỉ có 228 luật sư có bằng chuyên môn về Luật Di Trú, trong số đó có Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương. Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương từng làm việc cho Sở Di Trú Hoa Kỳ (INS). Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương có nhiều kinh nghiệm trong việc thiết lập hồ sơ và bổ túc các tài liệu cần thiết để được Sở Di Trú chấp thuận.

Vào ngày 14 Tháng Tám, 2019, Bộ An Ninh Nội Địa Hoa Kỳ (U.S. Department of Homeland Security) thông báo Quy Định Chính Thức (Notice of Proposed Rulemaking) về vấn đề Điều Luật Cấm Nhập Cảnh vì là Gánh Nặng của Xã Hội (Inadmissibility on Public Charge Grounds).

Quy Định Chính Thức và quy định này được bắt đầu áp dụng vào ngày 15 Tháng Mười, 2019. Những hồ sơ xin thẻ xanh nào được nộp trước ngày 15 Tháng Mười, 2019, sẽ không bị áp dụng Quy Định Chính Thức này.

Cũng cùng ngày đó, 14 tiểu bang (gồm có tiểu bang Washington, Virginia, Colorado, Delaware, Illinois, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico và Rhode Island) đưa đơn kiện Bộ An Ninh Nội Địa ở tòa án liên bang tại tiểu bang Washington về Quy Định Chính Thức.

Các tiểu bang này kiện với lý do là định nghĩa mới về “Gánh Nặng Xã Hội” trong Quy Định Chính Thức trái với ý nghĩa lâu đời trong bộ luật di trú và quy định này là độc đoán, thất thường và lạm dụng quyền quyết định và nó đã đảo ngược một chính sách đã có hàng thập niên mà không có phân tích chính đáng.
Vào ngày 11 Tháng Mười, 2019, tòa án liên bang ra quyết định hoãn lại và ra lệnh Bộ An Ninh Nội Địa không được chấp hành Quy Định Chính Thức mới này tới khi nào tòa án liên bang xử xong vụ kiện đó.

Quý vị nên chú ý là lệnh tòa chỉ hoãn lại sự chấp hành của Quy Định Chính Thức mới này để tòa án liên bang có thời gian xét xử chứ không phải là hủy bỏ luôn quy định đó. Nếu Bộ An Ninh Nội Địa thắng vụ kiện đó thì quy định đó sẽ được chính thức chấp hành.

Trước đó, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã âm thầm sửa đổi luật lệ của họ về vấn đề từ chối cấp chiếu khán di dân vì đương đơn có thể trở thành Gánh Nặng Xã Hội. Một phần trách nhiệm của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ là cấp chiếu khán cho người nước ngoài được nhập cảnh Hoa Kỳ. Và những Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ trên thế giới là những cơ quan dưới quyền của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ.

Cho nên những luật lệ mới của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ sẽ được áp dụng tại khác Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ trên thế giới. Nghĩa là những hồ sơ bảo lãnh thân nhân và thân nhân của quý vị ở ngoài Hoa Kỳ sẽ bị Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ áp dụng điều luật Gánh Nặng Xã Hội mới này ngoại trừ có án lệnh của tòa án liên bang ra lệnh Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ hoãn lại việc chấp hành quy định mới đó. Án lệnh của tòa án liên bang ở tiểu bang Washington vào ngày 11 Tháng Mười vừa qua chỉ có ứng dụng đối với Bộ An Ninh Nội Địa mà không có ảnh hưởng tới Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ.

Vào ngày 15 Tháng Mười, 2019, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ thông báo rằng họ không yêu cầu những người xin thị thực phải thực hiện bất kỳ bước bổ sung nào tại thời điểm này và những đương đơn nên tham dự các cuộc phỏng vấn thị thực của họ như dự kiến. Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đang yêu cầu sự chấp thuận cho việc sử dụng mẫu đơn mới trước khi họ thay đổi quy trình của họ. Bộ Ngoại Giao sẽ thông báo cho đương đơn về bất kỳ thay đổi nào đối với thủ tục xin thị thực hiện tại.

Tình hình cho thấy là Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tiến tới với sự chấp hành điều lệ mới của họ và sẽ không dừng chân vì những án lệnh của tòa án liên bang đối với Bộ An Ninh Nội Địa, cho nên trong những thời gian sắp tới quý vị nên chuẩn bị hồ sơ bảo trợ tài chính cho đầy đủ và nếu được, nên có thêm bằng chứng chứng minh đương đơn xin thị thực có đủ khả năng để tự lo cho gia đình của họ.

Bản tin chiếu khán
Theo yêu cầu của quý bạn đọc, sau đây là bản thông tin chiếu khán cho Tháng Mười Một, 2019.

Ưu tiên 1 – priority date là ngày 1 Tháng Ba, 2013, tức là ưu tiên được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

Ưu tiên 2A – priority date là hiện hành, tức là ưu tiên được dành cho vợ, chồng, hoặc con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân.

Ưu tiên 2B – priority date là ngày 8 Tháng Bảy, 2014, tức là ưu tiên được dành cho con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân.

Ưu tiên 3 – priority date là ngày 15 Tháng Mười, 2007, tức là ưu tiên được dành cho con đã có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

Ưu tiên 4 – priority date là ngày 1 Tháng Giêng, 2007, tức là ưu tiên được dành cho anh, chị hoặc em của công dân Hoa Kỳ.

Quý vị có thể tự theo dõi bản thông tin chiếu khán cho hằng tháng tại website của Tổ Hợp Luật Sư Nguyen & Luu, LLP tại: www.nguyenluu.com/vn/vnbulletin/2019-11%20luatditru_banchieukhan_dienthannhan.html
Mọi thắc mắc xin liên lạc: Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương hoặc Luật Sư Lưu Trọng Cẩm Thương của Tổ Hợp Luật Sư Nguyễn & Lưu, LLP địa chỉ số 1120 Roosevelt, Irvine, CA 92620. Website www.nguyenluu.com/vietnamese.html. Điện thoại (949) 878-9888.

No comments: