Thursday, November 7, 2019

NHỚ CHA (TRẦN THỊ THẢO)
Nhớ cha

Chiều về Trên vai chiếc cày đùn cổ
Lẻo đẻo đàn bò liếm cỏ dọc bờ mương
Nhỏ gọi Mẫm ơi ...v..ề....
Ôi trời Nước mắt nó tuông...
Con Mẫm như người cha ạ !
Đôi chân trần bùn đen nứt nẻ
Đo những bước đường lầm lũi hụt hơi .
Nheo con mắt nhìn tận cuối chân trời :
"Giờ này ông Đồng Khánh chở vợ ,con đi tắm .
" Mịt mờ tương lai cha chỉ ước bấy nhiêu !!!
Đến hôm nay đã vạn buổi chiều
Tiếng gọi Mẫm ơi ! còn vang vẳng...
Lời của cha làm tim con thắt quặn
Mỗi chiều về nghẹn đắng phía trời xa ...

TRẦN THỊ THẢO

No comments: