Thursday, November 28, 2019

CHIỀU THU NHỚ (THÍCH NGUYÊN NGUYỆN)
CHIỀU THU NHỚ

Vâng ! chiều đã là thu
Mùa của chiếc lá vàng
Mùa của chút heo mây
Về bên đồi ngược gió
Ta chùng mình qua ngõ
Tường vi khép cánh đôi
Cơn mưa rào qua vội
Thu một thoáng mênh mang
Giọt cà phê lãng đãng
Cũng đi cùng mùa thu
Sóng sánh rơi từng giọt
Bên đồi sương mịt mù
Ta trầm tư bến lặng
Nghe vọng từ chân không
Đời như một chiếc lá
Vàng võ không như  là
Khép mình an trú niệm
Từ vô thủy vô chung
Đời một kiếp không dừng’
Ta dừng trong từng niệm

Oklahoma Novemver 24,2019
THÍCH NGUYÊN NGUYỆN

No comments: