Monday, November 25, 2019

BUỒN
BUỒN
Đời tôi buồn nhưng tôi không khóc
Mà tôi cười bằng nước mắt của riêng tôi
Nước mắt tôi chỉ một người nhìn thấy
Đó là người thấu hiểu trái tim tôi
Tôi vẫn thế đa sầu và cố chấp
Tổn thương nhiều khi đã mất niềm tin.
Khi yêu ai thì yêu rất chân thành.
Đời đổi thay nhưng riêng tôi vẫn thế.

No comments: