Thursday, November 28, 2019

CÁI GHẾ & CÁI Ô DÙ (TRẦN THỊ THẢO)
Cái ghế

Dáng ngài chễnh chệ cũng như ai
Ngửa mặt hứng mông suốt cả ngày
Một phát lên ngai nhờ bốn cẳng😄
Bất ngờ tam tẫng vỡ đầu ngay .🤣🤣🤣

TRẦN THỊ THẢO
Cái ô dù
Cái dù che nắng với che mưa
Chẳng phải để che sự lọc lừa
Rồi một ngày dù kia gãy cáng
Chỉ còn che mặt với vải thưa😂😂😂

TRẦN THỊ THẢO


No comments: