Wednesday, November 6, 2019

CÁ THÁNG TƯ

Cá Tháng TưGiật mình ” Em đã đính hôn ”
Đá bông gạo đỏ bôn chồn lòng đau
Giày tây hoen lấm huyết màu
Làu bầu đùa ác, đánh lau lại giày
Cá tháng tư chửa đến ngày

Biết đùa mà vẫn nhíu mày … Đã yêu ?!

No comments: