Thursday, November 7, 2019

CHUYỆN TÌNH MAI VÀ LỘC (NGUYỄN ĐÌNH TRÌNH)*Mai và Lộc: 2 nhân vật chính trong tác phẩm:" Nửa Chừng Xuân "

CHUYỆN TÌNH MAI VÀ LỘC*

NỬA năm...rồi bốn chục năm
CHỪNG nào cho đến mười lăm nghìn ngày
XUÂN về Mai sẽ đổi thay
MUỘN màng nối lại khúc dây ái tình

GẶP chàng công tử thư sinh
Ý trong, ngoài mặt tự mình hiến trao
TRUNG gian chẳng có nói vào
NHÂN gian chỉ thấy xì xào nói ra

KHÔNG ngờ đôi lứa cách xa
THÀNH nên câu chuyện đọc mà thảm thương

NGUYỄN ĐÌNH TRÌNH
*Mai và Lộc: 2 nhân vật chính trong tác phẩm:" Nửa Chừng Xuân "

No comments: