Thursday, November 14, 2019

DANH SÁCH GHI DANH ĐÓNG TIỀN CỌC CỦA ĐH HAWAII 2020 "BIỂN TÌNH"


Kính thưa quý thầy cô & các anh chị,

Trong những ngày vừa qua trước thời hạn chót của “group discount” ĐH Hawaii 2020 đã có thêm rất nhiều anh chị em ghi danh tham dự.  Danh sách gần 300 người đã đóng tiền cọc giữ phòng trên du thuyền.  Chân thành cám ơn sự ưu ái của tất cả đã dành cho BTC đại hội Hawaii 2020 “Biển Tình”. 

Xin quý thầy cô và các anh chị dò tên trong danh sách, nếu ai sót tên xin vui lòng liên lạc với Thukỳ (781)-929-3995 hoặc cô:Monique Johnson 800-427-8473 Ext. 7873 


Những anh chị nào chưa nhận vé tàu, xin vui lòng chờ vì họ làm vé chưa kịp và chưa sắp phòng, nhưng có tên trong danh sách là đã làm xong thủ tục giữ phòng.  (Có 2 danh sách Thukỳ xin đính kèm. Số 1 là theo mẫu tự ABC/ số 2 là theo cabin, và có vẻ dễ đọc hơn)
Những anh chị tên đánh máy phía dưới là chưa được cập nhật vào danh sách, nhưng đã gởi đến du thuyền.

DANH SÁCH SỐ 1 THEO THỨ TỰ ABC


DANH SÁCH SỐ 2 THEO TỪNG CABIN:Những người đã ghi danh nhưng không có tên trong danh sách


LE KHANG     
Tran, An Thanh Thi (CỦA UNG LUONG)
Phan, Giai Gia (UNG LUONG)
Vo, Manh Linh (UNG LUONG)
Le, Thi Thanh Hieu        (UNG LUONG)    
PHAM XUAN THANH T
NGUYEN HOA TANG   
NGO HUE (3)
TRUONG MAI PHUONG THI  -NT-
HUYNH KIM ANH
DAO HUNG
PHAM THI LAN
LE THI HANH  
NGUYEN VAN
LE THI THAO
MA HA THU (2)
LE CUONG HIEU (2)
LE HOANG KIM (2)
NGUYEN NGA PHUONG(2)
LE LOAN KIM (2)
TRAN NGUYEN (2)
NGUYEN BACH HUU (2)
PHAN LAN NGOC (2)
DO TRACY TINH (2)


No comments: