Thursday, April 26, 2018

ANH Ở ĐÂY & HÃY THA THỨ CHO EM (Thục Vũ)


Những ngày tháng đầu tiên sau khi các "người Tù" được chuyển về các trại Tù như Long Giao, Suối Máu,Trảng Lớn, Tống Lê Chân  v. v. của sau 30/4/1975.  Hầu như tất cả mọi người TÙ ai cũng đều nghe đều hát nho nhỏ bài hát "ANH Ở ĐÂY"  của Nhạc Sĩ Thục Vũ. Bài hát được nhanh chóng lan truyền khắp nơi mang niều u uẩn nghẹn ngào khi bị lùa vô các trại TÙ .

Khi ra Bắc, vẫn nhạc ấy nhưng do Trung Tá Nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm sáng tác lời hai... buồn muốn chết được, và lòng người Tù muốn quên cảnh đời đen bạc ấy nên vẫn ngày ngày vê va bài hát ANH Ở ĐÂY với cả hai lời. 

     Xin click link phía dưới đễ nghe nhạc. 
                 Anh ở đây

No comments: