Sunday, April 29, 2018

BIỆT LY (Sơn Hà)

Biệt ly

Lại thêm chiếc lá rụng rồi
Vèo bay qua bến lỡ bồi nhân sinh
Mới hôm qua một bóng hình
Mà nay rơi cả Sắc - Thinh giữa trời
Ôi ! ....  ba vạn một cuộc chơi
Vẫn chưa trọn vẹn nửa lời yêu thương
Để hồn treo sợi khói hương
Ngủ yên một giấc , bên đường về không
Chiều nay nắng nhuộm bên song
Có buồn nhuộm thắm hồn không hỏi người


Người đi để lại nụ cười
Hôm qua mới đó ... mà chừ biệt ly
Câu thơ ru ... hãy ngủ đi
Cho ngon một giấc xuân thì đã qua
Ngày mai ra bãi tha ma
Gió sương chải chuốt mượt mà hồn ai
Kìa ... diễm tuyệt một bóng mai
Trang đài rồi cũng phôi phai má hồng
Người đi sớm cõi hư không
Nơi đây ta cũng phiêu bồng tử sinh
Đây câu thơ , mảnh chân tình
Tặng người về với bóng hình thiên thu
..........................
Ta đang khóc hay đang ru
Hay ta đang nhặt hoang vu vô thường


Sơn Hà

No comments: