Thursday, April 19, 2018

SẮC MÀU (Mai Tâm)
Sắc màu
Nồng nàn hương tỏa dậy Trời trong
Thẩm đỏ màu hoa khiến ấm lòng
Gợi sáng Vườn Xuân thêm ước nguyện
Khơi nguồn Thi tứ thỏa chờ mong
Chân thành ..vững bước tình Tri Kỷ
Chung Thuỷ ..bền lâu nghĩa Vợ Chồng
Hạnh phúc cười vang khi tự tại
Tâm nhàn ..muôn cõi vạn điều thông..
Mai Tâm 15/4/18

Hồng Hoa ( Tranh MT)

No comments: