Thursday, April 19, 2018

KẺ RA ĐI (Ngư Sĩ)

Cảm xúc bài thơ của chị Phan T. Nhàn:
“Tâm Sự Tháng Tư Năm Ấy” với những lời thơ.
Người ở lại ray rức trong cảnh cô thế trước bão
tố dập vùi:


"Dẫu thế nào cũng phải gìn nhân cách
Giữ thanh danh để ngẩng mặt nhìn đời
Dù trải qua bao vật đổi sao dời
Dù phải chịu bao nhiêu điều thua thiệt."
P T. Nhàn


Thật xúc động với lời thơ nói lên nhân cách kẻ
sĩ thời ly loạn. Trong khốn cùng vẫn giữ trọn
thanh danh.
Đáng kính và đáng phục.

Ngư Sĩ với bài thơ: “Kẻ Ra Đi”

KẺ RA ĐI


Kẻ ra đi thân ngoài vạn dậm
Đường gian truân trôi giạt xứ người
Ngóng trông về xa tít mù khơi
Ôm nỗi nhớ chân trời xa thẳm


Bao hưng phế thịnh suy còn mất
Nước vỗ bờ bãi cát chiều hôm
Cánh chim trời xoãi cánh thân đơn
Cất tiếng gọi vọng về xao xác..........


Ngư Sĩ

No comments: