Thursday, April 26, 2018

CON TÀU TỰ DO (Ngư Sĩ)

Tàu chở nặng nhã khói đen ủ rũ
Giờ sau cùng thôi vĩnh biệt quê hương
Bỏ lại mẹ cha hình ảnh thân thương
Bỏ tất cả quãng đời năm tháng cũ....


Lặng lẽ ra khơi trùng dương lướt sóng
Mắt ai mờ đẫm lệ cuối chân trời
Không kịp tiễn người vội vã ra khơi
Tàu vật vã giữa sóng to biển động


Ngày ấy Tháng Tư đất trời chuyển động
Mưa gió não nùng khóc cõi thế gian
Khói lửa điêu linh đất nước lâm nàn
Miền Nam đau dưới gót giầy giặc Cộng


Con tàu nhỏ lắc lư thầm than thở
Miền Nam ơi! dâu bể cuộc đổi đời
Để người đi kẻ ở biệt ly thôi
Ngâm "tống biệt" dạ hành thân lữ thứ !...


Tàu đưa ta đi tuổi  xuân hé nụ
Thoáng thời gian tóc trắng nhuộm mây trời
Trán rẽ lối mòn non nước đầy vơi
Nghe sóng vỗ ngỡ tàu về bến cũ.....

Ngư Sĩ  

No comments: