Tuesday, April 24, 2018

RIP: PHẠM TRỌNG TUẤN

TIN BUỒN
Kính thưa quý thầy cô và các anh chị,

Được tin buồn,
Một đồng môn của chúng ta và cũng là bào đệ của chị Phạm Thị Lan Anh:Anh Phạm Trọng Tuấn đã qua đời ngày 18 tháng 4, 2018 tại San Jose, California, hưởng thọ 65 tuổi:No comments: