Sunday, April 8, 2018

XA XĂM (Trần Hương Giang)
Mới hôm nào hứa trăm năm
Bỏ duyên tình lỡ giữa chừng chơ vơ
Cuộc đời ai biết chữ ngờ
Một ngày thuyền nỡ xa bờ sang sông
Bỏ quên con nước giữa giòng
Cỏ buồn cúi mặt tuôn dòng lệ đau
Giàn hoa cũ cũng phai màu
Dáng người hôm ấy còn sầu nhớ nhung
Mới đêm nao dưới trăng rằm
Nụ hôn vội vã còn hằn trên môi
Chỉ nụ hôn đầu mà thôi
Cớ sao lại buột một đời nhớ thương
Tình đau như xé đêm trường
Tình đi bỏ lại vết thương trong đời
Để cho người mãi xa người
Tháng năm héo úa một thời chia tay…

Trần Hương Giang

No comments: