Monday, April 23, 2018

BÀI VIẾT THÁNG TƯ (LBP Paris)


Bài viết tháng Tư  (LBP Paris )

Hôm trước , tình cờ , tôi đọc được một bài thơ của Thái Bá Tân : «  Phạm Quỳnh / Phạm Tuyên «  .

Học giả Phạm Quỳnh thì hầu như ai  cũng biết . Chủ bút tờ Nam Phong Tạp Chí , cụ là một trong những người phát triển và truyền bá chữ quốc ngữ . Có ai mà không nhớ câu nói để đời của cụ «  Truyên Kiều còn , nước ta còn …. « ?

Tháng 8/1975 cụ Quỳnh ,  đã về hưu , bị người Cộng sản đập đầu giết chết ở Huế ( cùng với 2 cha con ông  Ngô Đình Khôi , anh cả ông Diệm  ) vì bị kết tội làm » tay sai cho Pháp « . Cụ Quỳnh nguyên là Thương Thư Bộ Học  , rồi Bộ Lại  dưới triều vua Bảo Đại .

Nhạc sĩ Phạm Tuyên thì hầu như ai cũng biết . " Ai " đây là những người Việt Nam sau 4 / 1975 ! Bởi ông Tuyên , cựu Chủ Tịch hội Âm Nhạc Hà Nội ,  là tác giả bài « ca « cộng đồng phổ biến « Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng « : một bài hát  làm kinh hoàng mấy cái loa phường khóm và mỏi miệng , mỏi tay đám sinh viên , học sinh , thanh niên xung phong , thiếu nữ thủy lợi , tù cải tạo ... ;  từ các bé « mầm non « đén các cụ già đi họp tổ …. !

Liên hệ giữa hai ông họ Phạm được ông Thái Bá Tân viết trên « facebook « của ông ( 9/2014 ),  trong bài «  Phạm Quỳnh, Phạm Tuyên

PHẠM QUỲNH, PHẠM TUYÊN

Phạm Quỳnh là tên bố.
Tên con là Phạm Tuyên.
Phạm Quỳnh bị đảng giết.
Phạm Tuyên là đảng viên.
Phạm Quỳnh, trí thức lớn,
Thượng thư, một quan to.
Phạm Tuyên là nhạc sĩ
Viết “ Như có Bác Hồ…”.
Mỗi người một nhân cách.
Quyền của họ - nhưng tôi,
Nếu có bố bị giết,
Tôi sẽ thù suốt đời.
Hèn yếu, không dám chống,
Tôi ở ẩn, lặng thinh,
Chứ không chịu hợp tác
Với kẻ giết cha mình.
Lại càng không viết nhạc
Ca ngợi kiểu bốc đồng.
Không thèm nhận giải thưởng.
Thế đấy, dứt khoát không!
Là con dân Đại Việt,
Tôi tu thân, tề gia.
Quyết không để lý tưởng
Xếp cao hơn mẹ cha.

Cuốn Tác gia văn học Thăng Long Hà Nội từ thế kỷ XI đến giữa thế kỷ XX, mục về Phạm Quỳnh (1892-1945) cũng có một dòng: Đến Cách mạng Tháng Tám 1945 chính quyền nhân dân khép án tử hình.
12/9/2014 / Thái Bá Tân


No comments: