Monday, April 9, 2018

CHỈ LÀ MỘT CHÚT NỢ DUYÊN (VKp phượng tím)


CHỈ LÀ MỘT CHÚT NỢ DUYÊN
Xin phép được cảm đề bài thơ Xa Xăm của Trần Hương Giang


Ba năm vun quén cội già
Hoa tàn đón nhận tình xa lỗi thề
Tháng tư anh đã trở về
Trường xưa lớp cũ hương quê đậm đà...

*
Một lần gặp lại rồi xa
Dặm ngàn cách trở lệ hòa gối chăn
Bên hiên ngồi nhặt lá vàng
Hoa bay theo gió, tình tan mất rồi!

*
Ngày ngày gom lá hoa rơi
Đếm hoài không hết những lời nhớ thương?
Đốt lên tìm lại dư hương
Cuộc tình vạn dặm trót vương cuối đời

*
Trời cao đất rộng biển khơi
Của ai trả nấy cho vơi muộn phiền
Chỉ là một chút nợ duyên
Luyến lưu chi nữa?  Thiêng liêng định phần

*
Còn chăng là chút nghĩa nhân!!!

Saigon 26/8/2016
Vkp phượng tím

No comments: