Thursday, May 25, 2017

BÀI KHÔNG TÊN SỐ 9 (Đinh Việt Thanh)


Xin bấm vào web chữ đỏ để thưởng thức tiếng hát anh Đinh Việt Thanh.

Đinh Việt Thanh (Nerthelands)
Bài Không Tên Số 9
Ngày đến mang tin buồn
Thời gian theo về nguồn
Giọt nắng loe trong đầu
Bàn tay trơ đốt khâu.

Lệ ứa ra hai hàng
Lệ thương thân đã tràn
Ngàn xót xa cũng muộn
Rồi mai sau nhớ lần đầu.

Mình yêu nhau có thương nhau
Mình cho nhau nỗi đớn đau
Chợt yêu nhau đã xa nhau
Chợt xa nhau đã quên nhau.

Thôi đó em xa rồi
Nước mắt rơi qua đời
Chìm trong một cơn mê thôi
Chìm trong một cơn mê thôi.

Ngày nuôi tình yêu lớn dậy
Đêm đắp khao khát lên đầy
Một lần đã trót cho nhau
Là lần lìa xa mãi nhau.

Đâu biết có nắng trong đầu
Đâu biết môi thắm sẽ nhàu
Một đời cày xới nỗi sầu
Một đời vun tưới niềm đau

No comments: