Wednesday, May 17, 2017

RIP: THẦY TRẦN TIẾN TOẢN


Kính thưa quý thầy cô và các anh chị,
Lại thêm một người thầy khả kính của chúng ta đã từ trần vào ngày hôm nay tại Tuy Hòa, Phú Yên:

- Thầy Tổng Giám Thị Trần Tiến Toản, đã bỏ đồng nghiệp và học trò của mình để ra đi về miền vĩnh cửu ở tuổi 88.

Xin quý thầy cô và các anh chị hãy thắp một ngọn nến lòng để tiễn đưa thầy về nơi an nghỉ cuối cùng. 
No comments: